imVision Fiber Upgrade Kits

Mã sản phẩm #760168443 | 360G2-iP-96F-LC-SD-KIT-5PK

Thông tin mô tả

DescriptionSYSTIMAX 360™ iPatch® 96F-LC, Sliding Shelf 5PK imVision Upgrade Kit
Thông số kỹ thuật
Part Number Product description Description
760105148 360 iPatch Upg Kit G2 LC – 5pk 360 iPatch Upg Kit G2 LC – 5pk
760168443 360G2-iP-96F-LC-SD-KIT-5PK 360G2 iPatch 96F-LC, Sliding Shelf 5PK Kit
760172221 360G2-iP-96F-LC-UHD-KIT-6PK 360G2 iPatch 96F-LC, UHD Shelf 6PK Kit
760169151 360G2-iP-32-MPO-SD-KIT-5PK 360G2 iPatch 32-MPO, Sliding Shelf 5PK
760169169 360G2-iP-32-MPO-UHD-KIT-6PK 360G2 iPatch 32-MPO, UHD Shelf 6PK Kit