Tủ mạng Comrack - CRS Series

Hãng sản xuất: Comrack
Tình trạng: Còn hàng
Trạng thái: Mới 100%
Thông số: H1110 x W600 x D600
Description: 2 quạt, 1 thanh cắm điện 6 ổ 3 chấu loại 16A
Hãng sản xuất: Comrack
Tình trạng: Còn hàng
Trạng thái: Mới 100%
Thông số: H1110 x W600 x D800
Description: 2 quạt, 1 thanh cắm điện 6 ổ 3 chấu loại 16A
Hãng sản xuất: Comrack
Tình trạng: Còn hàng
Trạng thái: Mới 100%
Thông số: H1110 x W600 x D1000
Description: 2 quạt, 1 thanh cắm điện 6 ổ 3 chấu loại 16A
Hãng sản xuất: Comrack
Tình trạng: Còn hàng
Trạng thái: Mới 100%
Thông số: H1410 x W600 x D600
Description: 2 quạt, 1 thanh cắm điện 6 ổ 3 chấu loại 16A
Hãng sản xuất: Comrack
Tình trạng: Còn hàng
Trạng thái: Mới 100%
Thông số: H1410 x W600 x D800
Description: 2 quạt, 1 thanh cắm điện 6 ổ 3 chấu loại 16A
Hãng sản xuất: Comrack
Tình trạng: Còn hàng
Trạng thái: Mới 100%
Thông số: H1410 x W600 x D1000
Description: 2 quạt, 1 thanh cắm điện 6 ổ 3 chấu loại 16A
Hãng sản xuất: Comrack
Tình trạng: Còn hàng
Trạng thái: Mới 100%
Thông số: H1620 x W600 x D600
Description: 2 quạt, PDU 6 ổ cắm đa năng
Hãng sản xuất: Comrack
Tình trạng: Còn hàng
Trạng thái: Mới 100%
Thông số: H1620 x W600 x D800
Description: 2 quạt, PDU 6 ổ cắm đa năng
Hãng sản xuất: Comrack
Tình trạng: Còn hàng
Trạng thái: Mới 100%
Thông số: H1620 x W600 x D1000
Description: 2 quạt, PDU 6 ổ cắm đa năng
Hãng sản xuất: Comrack
Tình trạng: Còn hàng
Trạng thái: Mới 100%
Thông số: H1810 x W600 x D600
Description: 4 quạt, 1 thanh cắm điện 6 ổ 3 chấu loại 16A
Hãng sản xuất: Comrack
Tình trạng: Còn hàng
Trạng thái: Mới 100%
Thông số: H1810 x W600 x D800
Description: 4 quạt, 1 thanh cắm điện 6 ổ 3 chấu loại 16A
Hãng sản xuất: Comrack
Tình trạng: Còn hàng
Trạng thái: Mới 100%
Thông số: H1810 x W600 x D1000
Description: 4 quạt, 1 thanh cắm điện 6 ổ 3 chấu loại 16A