Monitor - Fujitsu

IW652 - 65" Interactive Display with 4k resolution: 96,000,000 (Chưa bao gồm VAT)
IW752 - 75" Interactive Display with 4k resolution: 128,000,000 (Chưa bao gồm VAT)
IW862 - 86" Interactive Display with 4k resolution: 230,000,000 (Chưa bao gồm VAT)
Chế độ bảo hành: 1 năm carry-in
Thông tin liên hệ - Mr. Thắng Trần - thang.tran@adg.vn: 0912315468