Với đội ngũ kỹ sư phần cứng và chuyên gia phát triển phần mềm có năng lực và dày dạn kinh nghiệm; ADG chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm ứng dụng mới, được thiết kế riêng biệt, theo yêu cầu nhằm giúp các tổ chức và doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình vận hành.