Intel-based server

Các máy chủ trang bị các bộ vi xử lý Intel® Xeon® với công nghệ tiên tiến cung cấp hiệu…