Compute & Storage

ADG No Image

Giải pháp lưu trữ

Hiệu suất cao + Công nghệ lưu trữ hiệu quả = Dữ liệu của bạn luôn sẵn sàng và đáng…

Các máy chủ trang bị các bộ vi xử lý Intel® Xeon® với công nghệ tiên tiến cung cấp hiệu…