Cơ sở dữ liệu

GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG VÀ PHỤC HỒI SAU THẢM HỌA

GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG VÀ PHỤC HỒI SAU THẢM HỌA

Thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào và dưới nhiều hình thức như thiên tai, bão lũ,…