Eaton - 9E Series

Công nghệ: chuyển đổi kép trực tuyến (Online double conversion)
Công suất: 3000VA/2400W
Dải điện áp đầu vào: 176-300V
Điện áp đầu ra: 208/220V/230V/240V ±1 %
Xuất xứ: China
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
Công nghệ: chuyển đổi kép trực tuyến (Online double conversion)
Công suất: 2000VA/1600W
Dải điện áp đầu vào: 176-300V
Điện áp đầu ra: 208/220V/230V/240V ±1 %
Xuất xứ: China
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
Công nghệ: chuyển đổi kép trực tuyến (Online double conversion)
Công suất: 1000VA/800W
Dải điện áp đầu vào: 176-300V
Điện áp đầu ra: 208/220V/230V/240V ±1 %
Xuất xứ: China
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
EATON 9E- 20kVACông suất: 20kVA/16kW
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Xuất xứ: China
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Liên hệ
EATON 9E- 15kVACông suất: 15kVA/12kW
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Xuất xứ: China
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Liên hệ
EATON 9E- 10kVACông suất: 10kVA/8kW
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Xuất xứ: China
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
Dải công suất: 6kVA đến 20kVA, nguồn vào 3:1 hoặc 1:1 cho các UPS 10, 15, 20kVA
Hệ số công suất đầu ra: 0.8
Dải tần số đầu vào: 45Hz-66Hz
Công suất: 6000VA/4800W
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Xuất xứ: China
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng