Juniper Networks

Product Manager - Juniper Network: Mr. Bui Minh Duc - duc.bui@adg.vn - 0989195379
Pre sales & Technical support: Mr. Pham Ngoc Duc - duc.pham@adg.vn - 098 552 1985
Product Manager - Juniper Network: Mr. Bui Minh Duc - duc.bui@adg.vn - 0989195379
Pre sales & Technical support: Mr. Pham Ngoc Duc - duc.pham@adg.vn - 098 552 1985
Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm: SRX300
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm: SRX345
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm: SRX320
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm: SRX340
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm: EX 3400
Port: 48
Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm: EX 3400
Port: 48
Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm: EX 3400
Port: 24
Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm: EX3400
Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm: 2300
Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm: 2300