Netapp Product and Solution

NetApp HCI – Cơ sở hạ tầng đám mây lai quy mô doanh nghiệp

NetApp HCI – Cơ sở hạ tầng đám mây lai quy mô doanh nghiệp

Đám mây lai Netapp – NetApp mở rộng danh mục giải pháp đám mây kết hợp (hybrid) để khai thác…

Application Development – Phát triển ứng dụng

Application Development – Phát triển ứng dụng

Tự động hóa môi trường phát triển và thử nghiệm với khả năng nhân bản hàng trăm môi trường trong…

Database – Cơ sở dữ liệu

Database – Cơ sở dữ liệu

Lưu trữ cơ sở dữ liệu trong các dịch vụ tệp hiệu suất cao trong đám mây, với khả năng…

Analytics – Phân tích

Analytics – Phân tích

Di chuyển phân tích lên đám mây để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu nhanh hơn. Tìm hiểu…

File Services- Dịch vụ tập tin

File Services- Dịch vụ tập tin

Di chuyển các ứng dụng dựa trên tệp của bạn sang đám mây để đạt được hiệu suất, quy mô…

Hybrid Flash Array (FAS)

Hybrid Flash Array (FAS)

Lợi ích chính Đơn giản: Giải phóng thời gian, tiền bạc và con người của bạn • Lưu trữ dự…

All Flash Array (AFF)

All Flash Array (AFF)

7 LÝ DO VÌ SAO NETAPP LÀ TỐT NHẤT CHO FLASH Có rất nhiều đối thủ cạnh tranh ngoài kia…