Lenovo

62A2GAR2WW: Lenovo Think Vision P32p-20, 31.5-inch 4K Monitor, IPS, HDMI_DP_USB-C 3.2, 60Hz, 3Y WTY
Cấu hình chi tiết: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision P32p-20, 31.5-inch 4K Monitor, IPS, HDMI_DP_USB-C 3.2, 60Hz, 3Y WTY
Bảo hành: BH 3 năm
62CBRAR6WW: Lenovo Think Vision P27u-20, 27-inch 4K Monitor, IPS, HDMI_DP_Thunderbolt 4, 60Hz, 3Y WTY
Cấu hình chi tiết: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision P27u-20, 27-inch 4K Monitor, IPS, HDMI_DP_Thunderbolt 4, 60Hz, 3Y WTY
Bảo hành: BH 3 năm
61F2GAR2WW: Lenovo Think Vision T32p-20, 31.5-inch 4K Monitor, IPS, HDMI_DP_USB-C 3.2, 60Hz, 3Y WTY
Cấu hình chi tiết: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision T32p-20, 31.5-inch 4K Monitor, IPS, HDMI_DP_USB-C 3.2, 60Hz, 3Y WTY
Bảo hành: BH 3 năm
61EDGAR2WW: Lenovo Think Vision T27q-20, 27-inch WQHD Monitor, IPS, HDMI_DP, 60Hz, 3Y WTY
Cấu hình chi tiết: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision T27q-20, 27-inch WQHD Monitor, IPS, HDMI_DP, 60Hz, 3Y WTY
Bảo hành: BH 3 năm
61DBMAR1WW: Lenovo Think Vision T25d-10, 25-inch WUXGA Monitor,IPS, HDMI_DP_VGA, 60Hz, 3Y WTY
Cấu hình chi tiết: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision T25d-10, 25-inch WUXGA Monitor,IPS, HDMI_DP_VGA, 60Hz, 3Y WTY
Bảo hành: BH 3 năm
62B0MAR1WW: Lenovo Think Vision T24i-2L, 23.8-inch FHD Monitor, IPS, HDMI_DP_VGA, 60Hz, 3Y WTY
Cấu hình chi tiết: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision T24i-2L, 23.8-inch FHD Monitor, IPS, HDMI_DP_VGA, 60Hz, 3Y WTY
Bảo hành: BH 3 năm
61F6MAR2WW: Lenovo Think Vision T23i-20, 22-inch FHD Monitor, IPS, HDMI_DP_VGA, 60Hz, 3Y WTY
Cấu hình chi tiết: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision T23i-20, 22-inch FHD Monitor, IPS, HDMI_DP_VGA, 60Hz, 3Y WTY
Bảo hành: 3 năm
61C3MAR6WW: Lenovo Think Vision T23d-10, 22.5-inch WUXGA Monitor, IPS, HDMI_DP_VGA, 60Hz, 3Y WTY
Cấu hình chi tiết: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision T23d-10, 22.5-inch WUXGA Monitor, IPS, HDMI_DP_VGA, 60Hz, 3Y WTY
Bảo hành: BH 3 năm
62CEGAR3WW: Lenovo Think Vision E29w-20, 29'' FHD+ Monitor, IPS, HDMI_DP, 90Hz, 3Y WTY
CẤU HÌNH CHI TIẾT: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision E29w-20, 29'' FHD+ Monitor, IPS, HDMI_DP, 90Hz, 3Y WTY
Bảo hành: BH 3 NĂM
62B9MAR4WW: Lenovo Think Vision E22-28, 21.5-inch Monitor, 3Y WTY
62C7MAR4WW: Lenovo Think Vision E24-28, 23.8-inch Monitor, 3Y WTY
CẤU HÌNH CHI TIẾT: Màn hình máy tính Lenovo Think vision E22-28, 21.5-inch Monitor, 3Y WTY_62B9MAR4WW
Bảo hành: BH 3 NĂM
12B1002LVA: i3-1220P (4.4GHZ) - 4GB RAM - 256GB SSD - WF+BT - 21.5 inch FHD - None - 1Yr
12B1002NVN: i3-1220P (4.4GHZ) - 8GB RAM - 256GB SSD - WF+BT - 21.5 inch FHD - Win11 Home 64 - 1Yr
12B0003NVA: i3-1220P (4.4GHZ) - 4GB RAM - 256GB SSD - WF+BT - 23.8 inch FHD - None - 1Yr
12B0003PVA: i3-1220P (4.4GHZ) - 8GB RAM - 256GB SSD - WF+BT - 23.8 inch FHD - None - 1Yr
12B0003RVN: i3-1220P (4.4GHZ) - 8GB RAM - 256GB SSD - WF+BT - 23.8 inch FHD - Win11 Home 64 - 1Yr
12B10056VA: i5-1240P (4.4GHZ) - 8GB RAM - 256GB SSD - WF+BT - 21.5 inch FHD - None - 1Yr
12B10057VA: i5-1240P (4.4GHZ) - 8GB RAM - 512GB SSD - WF+BT - 21.5 inch FHD - None - 1Yr
12B1000GVN: i5-1240P (4.4GHZ) - 8GB RAM - 256GB SSD - WF+BT - 21.5 inch FHD - Win11 Home 64 - 1Yr
12B1000HVN: i5-1240P (4.4GHZ) - 8GB RAM - 512GB SSD - WF+BT - 21.5 inch FHD - Win11 Home 64 - 1Yr
12B0000SVA: i5-1240P (4.4GHZ) - 8GB RAM - 256GB SSD - WF+BT - 23.8 inch FHD - None - 1Yr
12B0000TVA: i5-1240P (4.4GHZ) - 8GB RAM - 512GB SSD - WF+BT - 23.8 inch FHD - None - 1Yr
12B0000UVN: i5-1240P (4.4GHZ) - 8GB RAM - 256GB SSD - WF+BT - 23.8 inch FHD - Win11 Home 64 - 1Yr
12B0000VVN: i5-1240P (4.4GHZ) - 8GB RAM - 512GB SSD - WF+BT - 23.8 inch FHD - Win11 Home 64 - 1Yr
12B0000XVA: i7-1260P (4.7GHZ) - 8GB RAM - 512GB SSD - WF+BT - 23.8 inch FHD - None - 1Yr
12B00010VN: i7-1260P (4.7GHZ) - 8GB RAM - 512GB SSD - WF+BT - 23.8 inch FHD - Win11 Home 64 - 1Yr
11VF005XVA: i5-12500 (4.6GHZ) - 8GB RAM - 256GB SSD - WF+BT - 23.8 inch FHD - None - 1Yr
11VF005WVA: i7-12700 (4.8GHZ) - 8GB RAM - 512GB SSD - WF+BT - 23.8 inch FHD - None - 1Yr