Eaton

Công nghệ: chuyển đổi kép trực tuyến (Online double conversion)
Công suất: 3000VA/2400W
Dải điện áp đầu vào: 176-300V
Điện áp đầu ra: 208/220V/230V/240V ±1 %
Xuất xứ: China
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
Công nghệ: chuyển đổi kép trực tuyến (Online double conversion)
Công suất: 2000VA/1600W
Dải điện áp đầu vào: 176-300V
Điện áp đầu ra: 208/220V/230V/240V ±1 %
Xuất xứ: China
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
Công nghệ: chuyển đổi kép trực tuyến (Online double conversion)
Công suất: 1000VA/800W
Dải điện áp đầu vào: 176-300V
Điện áp đầu ra: 208/220V/230V/240V ±1 %
Xuất xứ: China
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Công suất: 3000VA/2700W
Điện áp danh định: 200/208/220/240VAC
Dải điện áp đầu vào: 190 ~ 276V AC
Xuất xứ: China/Philippines
Bảo hành : 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Công suất: 1500VA/1350W
Điện áp danh định: 200/208/220/240VAC
Dải điện áp đầu vào: 190 ~ 276V AC
Xuất xứ: China/Philippines
Bảo hành : 24 tháng
Tình trạng: Liên hệ
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Công suất: 2000VA/1800W
Điện áp danh định: 200/208/220/240VAC
Dải điện áp đầu vào: 190 ~ 276V AC
Xuất xứ: China/Philippines
Bảo hành : 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Công suất: 1000VA/900W
Điện áp danh định: 200/208/220/240VAC
Dải điện áp đầu vào: 190 ~ 276V AC
Xuất xứ: China
Bảo hành : 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
Công nghệ: Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR)
Công suất: 1200VA/600W
Điện áp vào: 160-290V
Điện áp ra: 230V
Xuất xứ: Philippines
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Liên hệ
Công nghệ: Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR)
Công suất: 850VA/480W
Điện áp vào: 160-290V
Điện áp ra: 230V
Xuất xứ: Philippines
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Liên hệ
Công nghệ: Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR)
Công suất: 650VA/360W
Điện áp vào: 160-290V
Điện áp ra: 230V
Xuất xứ: Philippines
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Liên hệ
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)
Công suất: 500VA/300W
Điện áp vào: 230V AC (170 ~ 264V)
Điện áp ra: 230V AC
Xuất xứ: Philippines
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Liên hệ
 CÔNG SUẤT:  CÔNG SUẤT LÊN TỚI 3 kVA
HỆ SỐ CÔNG SUẤT: 1 (VA=W)