Eaton

Mã sản phẩm #5E500I
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)
Công suất: 500VA/300W
Điện áp vào: 230V AC (170 ~ 264V)
Điện áp ra: 230V AC
Mã sản phẩm #9PX1-3KW
 CÔNG SUẤT:  CÔNG SUẤT LÊN TỚI 3 kVA
HỆ SỐ CÔNG SUẤT: 1 (VA=W)
Mã sản phẩm #5PX3000iRT2U
Công suất: 3000VA/2700W
Công nghệ: Tương tác đường dây (Line-Interactive ), tự động ổn định điện áp (AVR)
Cấu trúc lắp đặt: Trong tủ Rack (Rack mount 2U) hoặc để sàn (Tower)
Dải điện áp đầu vào: 160 - 294 V (Điều chỉnh 150 – 294 V)
Dải điện áp đầu ra: 230 V (+6, -10%)
Mã sản phẩm #5PX2200iRT
Công suất: 2200VA/1980W
Công nghệ: Tương tác đường dây (Line-Interactive ), tự động ổn định điện áp (AVR)
Dải điện áp đầu vào: 160 - 294 V (Điều chỉnh 150 – 294 V)
Dải điện áp đầu ra: 230 V (+6, -10%)
Mã sản phẩm #5PX1500iRT
Công suất : 1500VA/1350W
Công nghê: Tương tác đường dây (Line-Interactive ), tự động ổn định điện áp (AVR)
Cấu trúc lắp đặt: Trong tủ Rack (Rack mount 2U) hoặc để sàn (Tower) 
Dải điện áp đầu vào: 160 - 294 V (Điều chỉnh 150 – 294 V) 
Dải điện áp đầu ra: 230 V (+6, -10%) 
Mã sản phẩm #
EATON 9E- 20kVACông suất: 20kVA/16kW
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Mã sản phẩm #
EATON 9E- 15kVACông suất: 15kVA/12kW
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Mã sản phẩm #
EATON 9E- 10kVACông suất: 10kVA/8kW
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Mã sản phẩm #
Dải công suất: 6kVA đến 20kVA, nguồn vào 3:1 hoặc 1:1 cho các UPS 10, 15, 20kVA
Hệ số công suất đầu ra: 0.8
Dải tần số đầu vào: 45Hz-66Hz
Mã sản phẩm #9E
Công suất: 6000VA/4800W
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Mã sản phẩm #5E650iUSB
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)
Công suất: 650VA/360W
Điện áp vào: 230V AC(170 ~ 280V) 
Điện áp ra: 230V AC