Eaton

Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Công suất: 6000VA/5400W
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Xuất xứ: China/Philippines
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Công suất: 5000VA/4500W
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Xuất xứ: China/Philippines
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Double Conversion Online).
Dải công suất: 700-3000VA với loại lắp rack và 700-6000VA với loại lắp đứng.
Hệ số công suất đầu ra: 0.9
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Công suất: 1000VA/900W
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Xuất xứ: China/Philippines
Tình trạng: Hết hàng
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Công suất: 1500VA/1350W
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Công suất: 2000VA/1800W
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Xuất xứ: China/Philippines
Tình trạng: Hết hàng
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Công suất: 3000VA/2700W
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (160 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Xuất xứ: China/Philippines
Tình trạng: Hết hàng
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (On-Line Double Conversion), công nghệ IGBT
Công suất: 1000VA/700W
Điện áp vào: 220V AC (160V ~ 296V AC)
Điện áp ra: 220V
Xuất xứ: China/Philippines
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Hết hàng, thay sang dòng Eaton 9E
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (On-Line Double Conversion), công nghệ IGBT
Công suất: 2000VA/1400W
Điện áp vào: 220V AC (160V ~ 296V AC)
Điện áp ra: 220V
Xuất xứ: China/Philippines
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Hết hàng, thay sang dòng Eaton 9E
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (On-Line Double Conversion), công nghệ IGBT
Công suất: 3000VA/2100W
Điện áp vào: 220V AC (160V ~ 296V AC)
Điện áp ra: 220V
Xuất xứ: China/Philippines
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Hết hàng, thay sang dòng Eaton 9E
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (On-Line Double Conversion), công nghệ IGBT
Công suất: 6000VA/4200W
Điện áp vào: 220V AC (176V ~ 276V)
Điện áp ra: 220V
Xuất xứ: China/Philippines
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Hết hàng, thay sang dòng Eaton 9E
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (On-Line Double Conversion), công nghệ IGBT
Công suất: 1000VA/700W
Điện áp vào: 220V AC (160V ~ 296V AC)
Điện áp ra: 220V
Xuất xứ: China/Philippines
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Hết hàng, thay sang dòng Eaton 9E