Eaton

Công suất: 3000VA/2700W
Công nghệ: Tương tác đường dây (Line-Interactive ), tự động ổn định điện áp (AVR)
Cấu trúc lắp đặt: Trong tủ Rack (Rack mount 2U) hoặc để sàn (Tower)
Dải điện áp đầu vào: 160 - 294 V (Điều chỉnh 150 – 294 V)
Dải điện áp đầu ra: 230 V (+6, -10%)
Xuất xứ: China/Philippines
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
Công suất: 2200VA/1980W
Công nghệ: Tương tác đường dây (Line-Interactive ), tự động ổn định điện áp (AVR)
Dải điện áp đầu vào: 160 - 294 V (Điều chỉnh 150 – 294 V)
Dải điện áp đầu ra: 230 V (+6, -10%)
Xuất xứ: China/Philippines
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
Công suất : 1500VA/1350W
Công nghê: Tương tác đường dây (Line-Interactive ), tự động ổn định điện áp (AVR)
Cấu trúc lắp đặt: Trong tủ Rack (Rack mount 2U) hoặc để sàn (Tower) 
Dải điện áp đầu vào: 160 - 294 V (Điều chỉnh 150 – 294 V) 
Dải điện áp đầu ra: 230 V (+6, -10%) 
Xuất xứ: China/Philippines
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Liên hệ
EATON 9E- 20kVACông suất: 20kVA/16kW
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Xuất xứ: China
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Liên hệ
EATON 9E- 15kVACông suất: 15kVA/12kW
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Xuất xứ: China
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Liên hệ
EATON 9E- 10kVACông suất: 10kVA/8kW
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Xuất xứ: China
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
Dải công suất: 6kVA đến 20kVA, nguồn vào 3:1 hoặc 1:1 cho các UPS 10, 15, 20kVA
Hệ số công suất đầu ra: 0.8
Dải tần số đầu vào: 45Hz-66Hz
Công suất: 6000VA/4800W
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Xuất xứ: China
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
Công nghệ: Line Interactive, có chức năng ổn định điện áp (AVR)
Công suất: 650VA/360W
Điện áp vào: 230V AC(170 ~ 280V) 
Điện áp ra: 230V AC 
Xuất xứ: China
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Công suất: 11000VA/10000W
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Xuất xứ: China/Philippines
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Sẵn hàng
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Công suất: 8000VA/7200W
Điện áp vào: 220V/230/240V AC (176 ~ 276V AC)
Điện áp ra: 220V/230V/240V AC
Xuất xứ: China/Philippines
Bảo hành: 24 tháng
Tình trạng: Liên hệ