Hệ thống hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ 24/7, cùng kênh phân phối rộng rãi cũng như thủ tục mua hàng nhanh chóng, ADG đã biến việc sử dụng sản phẩm Juniper Networks, Netapp, dịch vụ giao vận cũng như hỗ trợ kỹ thuật trở nên dễ dàng và hợp nhất. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

– Email: support@adg.vn

– Hotline: 1800 646485 

  • Vui lòng ấn phím 1 để gặp kỹ sư dịch vụ Juniper.
  • Vui lòng ấn phím 2 để gặp kỹ sư dịch vụ Net app.
  • Vui lòng ấn phím 3 để gặp bộ phận giao hàng Hà Nội, phím 4 để gặp bộ phận giao hàng HCM