Flash Storage

Hybrid Flash Array (FAS)

Hybrid Flash Array (FAS)

Lợi ích chính Đơn giản: Giải phóng thời gian, tiền bạc và con người của bạn • Lưu trữ dự…

All Flash Array (AFF)

All Flash Array (AFF)

7 LÝ DO VÌ SAO NETAPP LÀ TỐT NHẤT CHO FLASH Có rất nhiều đối thủ cạnh tranh ngoài kia…