4”x12” FiberGuide System

Mã sản phẩm #FGS-MSHS-F

Thông tin mô tả

DescriptionFiberGuide® Horizontal Straight Section, 4x12in, Yellow
Thông số kỹ thuật
Description+A45:B69 Part Number
4×12 Horizontal Straight Section, 6’ long, yellow FGS-MSHS-F
4×12 Horizontal Slack Storage Section, yellow FGS-MSHS-STOR-F
4×12 Horizontal T, yellow FGS-MHRT-F
4×12 Horizontal Cross, yellow FGS-MHXP-F
4×12 Horizontal Elbow 90°, yellow FGS-MH9E-F
4×12 Down Spout, yellow FGS-MDSP-F
4×12 Trumpet Flare, yellow FGS-MTRM-F
4×12 Horizontal Cross with two 6″ exit, yellow FGS-MHXP-B/F
4×12 Down Elbow 45°, yellow FGS-MD4E-F
4×12 Up Elbow 45°, yellow FGS-MU4E-F
4×12 Junction FGS-MFAW-F
4×12 End Cap FGS-HMEC-F
Trapeze Bracket Kit (xx = size: 1/2”, 5/8”, 12 mm, 14 mm, 16 mm) FGS-HNTP-F-XX