FEC Wall Mount Frame

Mã sản phẩm #FEC-6

Thông tin mô tả

DescriptionFiber Optic Entrance Cabinet, 6 Drawers, Wall mounted
Thông số kỹ thuật
Part Number Description # of Splice Drawers Size
(W x D x H)
FEC-6 Fiber Optic Entrance Cabinet, 6 Drawers, Wall mounted 6 32”x13”x20”
FEC-12 Fiber Optic Entrance Cabinet, 12 Drawers, Wall mounted 12 32”x13”x28”
FEC-18-RM Fiber Optic Entrance Cabinet, 18 Drawers, Rack mounted 18 26”x15”x36”
FEC-24 Fiber Optic Entrance Cabinet, 24 Drawers, Wall mounted 24 32”x13”x45”
FEC-36 Fiber Optic Entrance Cabinet, 36 Drawers, Wall mounted 36 32”x13”x62”