4”x6” Supports

Mã sản phẩm #FGS-HLBK

Thông tin mô tả

DescriptionFiberGuide® L Bay Support Bracket Kit, 2x6, 4x4, 4x6in
Thông số kỹ thuật
Description Part Number
L Bay Support Bracket FGS-HLBK
Center Support Bracket Kit (xx = size: 1/2”, 5/8”, 12 mm, 14 mm, 16 mm) FGS-HTUB-XX
Top Support C-Bracket Kit (xx = size: 1/2”, 5/8”, 12 mm, 14 mm, 16 mm) FGS-HNTS-XX
Unistrut Kit; 10 Quick Knob T-Bolt FGS-ACC532