Products

Tốc độ CPU: : Intel Corei7-1165G7(2.8 GHz,12 MB)
Dung lượng ổ cứng: : 256GB SSD
Bộ nhớ RAM: : 8 GB DDR4
Màn hình: : 14" FHD
Card màn hình: : Intel® UHD Graphics
Tốc độ CPU: : Intel Core i7-11700
Dung lượng ổ cứng: : 128 GB SSD + 1 TB HDD
Bộ nhớ RAM: : 16 GB DDR4
Ổ đĩa quang: : None
Card màn hình: : Intel UHD Graphics
62A2GAR2WW: Lenovo Think Vision P32p-20, 31.5-inch 4K Monitor, IPS, HDMI_DP_USB-C 3.2, 60Hz, 3Y WTY
Cấu hình chi tiết: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision P32p-20, 31.5-inch 4K Monitor, IPS, HDMI_DP_USB-C 3.2, 60Hz, 3Y WTY
Bảo hành: BH 3 năm
62CBRAR6WW: Lenovo Think Vision P27u-20, 27-inch 4K Monitor, IPS, HDMI_DP_Thunderbolt 4, 60Hz, 3Y WTY
Cấu hình chi tiết: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision P27u-20, 27-inch 4K Monitor, IPS, HDMI_DP_Thunderbolt 4, 60Hz, 3Y WTY
Bảo hành: BH 3 năm
61F2GAR2WW: Lenovo Think Vision T32p-20, 31.5-inch 4K Monitor, IPS, HDMI_DP_USB-C 3.2, 60Hz, 3Y WTY
Cấu hình chi tiết: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision T32p-20, 31.5-inch 4K Monitor, IPS, HDMI_DP_USB-C 3.2, 60Hz, 3Y WTY
Bảo hành: BH 3 năm
61EDGAR2WW: Lenovo Think Vision T27q-20, 27-inch WQHD Monitor, IPS, HDMI_DP, 60Hz, 3Y WTY
Cấu hình chi tiết: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision T27q-20, 27-inch WQHD Monitor, IPS, HDMI_DP, 60Hz, 3Y WTY
Bảo hành: BH 3 năm
61DBMAR1WW: Lenovo Think Vision T25d-10, 25-inch WUXGA Monitor,IPS, HDMI_DP_VGA, 60Hz, 3Y WTY
Cấu hình chi tiết: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision T25d-10, 25-inch WUXGA Monitor,IPS, HDMI_DP_VGA, 60Hz, 3Y WTY
Bảo hành: BH 3 năm
62B0MAR1WW: Lenovo Think Vision T24i-2L, 23.8-inch FHD Monitor, IPS, HDMI_DP_VGA, 60Hz, 3Y WTY
Cấu hình chi tiết: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision T24i-2L, 23.8-inch FHD Monitor, IPS, HDMI_DP_VGA, 60Hz, 3Y WTY
Bảo hành: BH 3 năm
61F6MAR2WW: Lenovo Think Vision T23i-20, 22-inch FHD Monitor, IPS, HDMI_DP_VGA, 60Hz, 3Y WTY
Cấu hình chi tiết: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision T23i-20, 22-inch FHD Monitor, IPS, HDMI_DP_VGA, 60Hz, 3Y WTY
Bảo hành: 3 năm
61C3MAR6WW: Lenovo Think Vision T23d-10, 22.5-inch WUXGA Monitor, IPS, HDMI_DP_VGA, 60Hz, 3Y WTY
Cấu hình chi tiết: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision T23d-10, 22.5-inch WUXGA Monitor, IPS, HDMI_DP_VGA, 60Hz, 3Y WTY
Bảo hành: BH 3 năm
62CEGAR3WW: Lenovo Think Vision E29w-20, 29'' FHD+ Monitor, IPS, HDMI_DP, 90Hz, 3Y WTY
CẤU HÌNH CHI TIẾT: Màn hình máy tính Lenovo Think Vision E29w-20, 29'' FHD+ Monitor, IPS, HDMI_DP, 90Hz, 3Y WTY
Bảo hành: BH 3 NĂM
62B9MAR4WW: Lenovo Think Vision E22-28, 21.5-inch Monitor, 3Y WTY
62C7MAR4WW: Lenovo Think Vision E24-28, 23.8-inch Monitor, 3Y WTY
CẤU HÌNH CHI TIẾT: Màn hình máy tính Lenovo Think vision E22-28, 21.5-inch Monitor, 3Y WTY_62B9MAR4WW
Bảo hành: BH 3 NĂM