4”x12” FiberGuide System

Mã sản phẩm #FGS-MSHS-F

Thông tin mô tả

DescriptionFiberGuide® Horizontal Straight Section, 4x12in, Yellow
Thông số kỹ thuật
Description Part Number
4×6 Horizontal Straight Section, 6’ long, yellow FGS-MSHS-B
4×6 Horizontal Stack Storage Section, yellow FGS-MSHS-STOR-B
4×6 Horizontal T, yellow FGS-MHRT-B
4×6 Horizontal Cross, yellow FGS-MHXP-B
4×6 Horizontal Elbow 90°, yellow FGS-MH9E-B
4×6 Down Spout, yellow FGS-MDSP-B
4×6 Trumpet Flare, yellow FGS-MTRM-B
4×6 Down Elbow 45°, yellow FGS-MD4E-B
4×6 Up Elbow 45°, yellow FGS-MU4E-B
4×6 Junction FGS-MFAW-B
4×6 End Cap, black FGS-HMEC-B