CommScope® SL Discrete Distribution Module (DDM) Patch Panels, Unloaded

Mã sản phẩm #760237040 | CPP-UDDM-SL-1U-24 Previous

Thông tin mô tả

Part Number760237040
DescriptionCPP-UDDM-SL-1U-24: CommScope® SL DDM Patch Panel, UTP, 1U, 24 port, Straight
Space1U
Ports24
Thông số kỹ thuật
Part Number Description Space Ports
760237040 CPP-UDDM-SL-1U-24: CommScope® SL DDM Patch Panel, UTP, 1U, 24 port, Straight 1U 24
760237041 CPP-UDDM-SL-2U-48: CommScope® SL DDM Patch Panel, UTP, 2U, 48 port Straight 2U 48
760237044 CPPR-UDDM-SL-1U-24: CommScope® SL DDM Patch Panel, UTP, 1U, 24 port, Recessed Angled 1U 24
760237045 CPPR-UDDM-SL-2U-48: CommScope® SL DDM Patch Panel, UTP, 2U, 48 port, Recessed Angled 2U 48