QL-1060N

Mã sản phẩm #QL-1060N

Thông tin mô tả

Thông sốLabel Printer (DK tape) for PC connection with Wider Tape & Network
Thông số kỹ thuật

Label Printer (DK tape) for PC connection with Wider Tape & Network