PT-2030

Mã sản phẩm #PT-2030

Thông tin mô tả

Thông sốLabel Printer (TZe tape, 3.5-18mm)
Thông số kỹ thuật

Label Printer (TZe tape, 3.5-18mm)