PT-1280VN

Mã sản phẩm #PT-1280VN

Thông tin mô tả

Thông sốLabel Printer (TZe tape, 3.5-12mm) with Vietnamese Keyboard
Thông số kỹ thuật

Label Printer (TZe tape, 3.5-12mm) with Vietnamese Keyboard