PT-D600

Mã sản phẩm #PT-D600

Thông tin mô tả

Thông sốLabel Printer (TZe tape, 3.5-24mm) PC connectable
Thông số kỹ thuật

Label Printer (TZe tape, 3.5-24mm) PC connectable