QL-1050

Mã sản phẩm #QL-1050

Thông tin mô tả

Thông sốLabel Printer (DK tape) for PC connection with Wider Tape
Thông số kỹ thuật

Label Printer (DK tape) for PC connection with Wider Tape