Brother

Tính năng: In đơn năng
Tốc độ in: 20 trang/phút
Độ phân giải: Độ phân giải tối đa 2400x600 dpi
Sử dụng mực : TN-1010, Drum DR-1010
Tính năng: In, sao chép, quét, fax khổ A3, Fax qua PC, In hình trực tiếp, In đảo mặt tự động, Kết nối mạng có dây/ không dây
Tốc độ in: 35 (Trắng đen) / 27 (Màu) ppm (Chế độ Fast Mode) Lên đến 22 (Trắng đen) / 20 (Màu) ppm (Tiêu chuẩn ISO/IEC 24734*)
Scan: Màu & Đơn sắc, độ phân giải Tối đa 19,200 x 19,200 dpi,
Độ phân giải: Lên đến 1,200 x 6,000 dpi (Ngang x Dọc)
Tính năng: In đến khổ A3, sao chụp, quét, nối mạng có dây, Fax, PC Fax, nối mạng không dây, In khổ A3 và nối mạng
Tốc độ in: 35 (Trắng đen) / 27 (Màu) ppm (Chế độ Fast Mode) Lên đến 22 (Trắng đen) / 20 (Màu) ppm (Tiêu chuẩn ISO/IEC 24734*)
Độ phân giải Scan: Tối đa 1200x1200 dpi. Ghép 2 hoặc 4 trang vào 1 trang giấy
Scan: Màu & Đơn sắc, độ phân giải Tối đa 19,200 x 19,200 dpi,
Tính năng: Nhỏ gọn, In, sao chụp, quét, Fax, PC Fax, nối mạng không dây, quét màu, In trực tiếp, In ảnh trực tiếp
Tốc độ in: Lên đến 27 (Trắng đen)/ 10 (Màu) ppm (chế độ In nhanh) Lên đến 11 (Trắng đen) / 6 (Màu) ipm (dựa trên chuẩn ISO/IEC 24734)
Độ phân giải Scan: Tối đa 1200x1200 dpi
Độ phân giải: Lên đến 1,200 x 6,000 dpi (Ngang x Dọc)
Tính năng: Nhỏ gọn, In, sao chụp, quét, nối mạng không dây, in trực tiếp, in ảnh trực tiếp
Tốc độ in: Lên đến 27 (Trắng đen)/ 10 (Màu) ppm (chế độ In nhanh) Lên đến 11 (Trắng đen) / 6 (Màu) ipm (dựa trên chuẩn ISO/IEC 24734)
Scan: Màu & Đơn sắc, độ phân giải tối đa 19,200 x 19,200 dpi,độ phân giải scan: Lên đến 1,200 x 6,000 dpi (Ngang x Dọc)
Độ phân giải: Lên đến 1,200 x 6,000 dpi (Ngang x Dọc)
Tính năng: In, Copy, Scan, hệ thống mực liên tục
Bộ nhớ : Bộ nhớ 64MB
Tốc độ in: trắng đen 11 ipm
Độ phân giải: 1200x6000 dpi
Thông số: Label Printer (DK tape) for PC connection with Wider Tape & Network
Thông số: Label Printer (DK tape) for PC connection with Wider Tape
THông số: Label Printer (DK tape) for PC connection with Wireless
Thông số: Label Printer (DK tape) for PC connection
Thông số: Label Printer (TZe tape, 3.5-24mm) PC connectable
Thông số: Label Printer (TZe tape, 3.5-18mm)