Brother

Độ phân giải: Lên đến 600 x 600 dpi
Kết nối: mạng nội bộ (LAN), superspeed USB 3.0
Kích thước: 306 x 258 x 250mm
tốc độ quét: 50ppm
Hãng sản xuất: Brother
Bảo hành: 24 tháng
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Mới 100%
Hãng sản xuất: Brother
Bảo hành: 24 tháng
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Mới 100%
Hãng sản xuất: Brother
Bảo hành: 24 tháng
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Mới 100%
Hãng sản xuất: Brother
Bảo hành: 24 tháng
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Mới 100%
Hãng sản xuất: Brother
Bảo hành: 24 tháng
Trạng thái: Còn hàng
Tình trạng: Mới 100%
Tính năng: Máy in Laser Đơn sắc Tốc độ Cao với tính năng in 2 mặt tự động và kết nối mạng LAN, Wireless và NFC. In 2 mặt tự động; In sách, In bảo mật, Khóa chức năng an toàn, Mô phỏng PCL®6, BR-Script 3, IBM Pro-printer XL, Epson FX-850
Tốc độ in: Lên đến 50/42 trang/phút
Độ phân giải: Lên đến 1200 x 1200 dpi
Tính năng: Máy in Laser Đơn sắc Tốc độ Cao với tính năng in 2 mặt tự động và kết nối mạng LAN, Wireless. In 2 mặt tự động; In sách, In bảo mật, Khóa chức năng an toàn, Mô phỏng PCL®6, BR-Script 3, IBM Pro-printer XL, Epson FX-850
Tốc độ in: Lên đến 50/52 trang/phút
Độ phân giải: Lên đến 1200 x 1200 dpi
Tính năng: Máy in Laser Đơn sắc Tốc độ Cao với tính năng in 2 mặt tự động và kết nối mạng LAN. In di động: Apple Air Print , Google Cloud Print, Mopria, iPrint & Scan. In 2 mặt tự động; In sách, In bảo mật, Khóa chức năng an toàn, Mô phỏng PCL®6, BR-Script 3, IBM Pro-printer XL, Epson FX-850
Tốc độ in: Lên đến 40/42 trang/phút (ISO/IEC 11160-2:1996)
Độ phân giải: Lên đến 1200 x 1200 dpi
Tính năng: In, Copy, Fax, Scan màu, Tự động in 2 mặt A4, Wireless. Tự động in/copy/scan 2 mặt size A4  Scan 2 mặt Màu & Đơn sắc, độ phân giải Tối đa 19,200 x 19,200 dpi. Tính năng: FTP, E-mail, Image, OCR, File, USB Flash Memory Drive, Optical Character Recognition, (for Windows® Only), E-Mail Server (by download).
Tốc độ Scan: 50/20 trang/phút
độ phân giải Scan: Tối đa 1200x2400 dpi, 40/42 trang/phút
Tốc độ in: Lên đến 50/52 trang/phút
Tính năng: In, Copy, Fax, Scan màu, Tự động in 2 mặt A4, Wireless . Tự động in/copy/scan 2 mặt size A4 + Scan: phân giải Tối đa 19,200 x 19,200 dpi. Tính năng: FTP, E-mail, Image, OCR, File, USB Flash Memory Drive, Optical Character Recognition, (for Windows® Only), E-Mail Server (by download).
Tốc độ Scan: 24/20
Độ phân giải Scan: Tối đa 1200x2400 dpi, 40/42 trang/phút
Tốc độ in: Lên đến 50/42 trang/phút
Tính năng: In, Copy, Fax, Scan màu, Tự động in 2 mặt A4. Tự động in/copy 2 mặt size A4 + Scan: phân giải Tối đa 19,200 x 19,200 dpi. Tính năng: FTP, E-mail, Image, OCR, File, USB Flash Memory Drive, Optical Character Recognition, (for Windows® Only), E-Mail Server (by download).
Tốc độ Scan: 24/20
Độ phân giải Scan: Tối đa 1200x2400 dpi, 40/42 trang/phút
Tốc độ in: Lên đến 40/42 trang/phút