Các sản phẩm trong Tủ Rack

STANDARD RACK

Giá:Call

STANDARD RACK
Part number: 4-1427502-1


Description: 19’’, 42U STD, Rack 600 x 600, cửa Acrylic


Unit: cái
STANDARD RACK

Giá:Call

STANDARD RACK
Part number: 2- 1427503 -1


Description: 19’’, 27U STD, Rack 600 x 800, cửa Acrylic


Unit: chiếc
STANDARD RACK

Giá:Call

STANDARD RACK
Part number: 4 - 1427503 -1


Description: 19’’, 42U STD Rack 600 x 800, cửa Acrylic


Unit: chiếc
STANDARD RACK

Giá:Call

STANDARD RACK
Part number: 4- 1427504 -1


Description: 19’’, 42U STD, Rack 600 x 1100, cửa Acrylic


Unit: chiếc
STANDARD RACK

Giá:Call

STANDARD RACK
Part number: 2- 1427505- 1


Description: 19’’, 27U STD Rack 800 x 800, cửa Acrylic


Unit: chiếc
STANDARD RACK

Giá:Call

STANDARD RACK
Part number: 2- 1427506- 1

Description: 19’’, 27U STD Rack 800 x 1100, cửa Acrylic

Unit: chiếc
STANDARD RACK

Giá:Call

STANDARD RACK
Part number: 4 - 1427506- 1


Description: 19’’, 42U STD Rack 800x1100, cửa Acrylic


Unit: chiếc
STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)

Giá:Call

STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)
Part number: 2 - 1427502 -1

Description: 19’’, 27U STD Rack 600 x 600, cửa Acrylic (Mica)

Unit: chiếc
STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)

Giá:Call

STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)
Part number: 2- 1427505-2


Description: 19’’, 27U, STD Rack 800x800


Unit: chiếc
STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)

Giá:Call

STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)
Part number: 2- 1427502- 2


Description: 19’’, 27U STD Rack 600 x 600, Flat Perforate Door (cửa lưới phẳng)


Unit: chiếc
STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)

Giá:Call

STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)
Part number: 2- 1427503- 2


Description: 19’’, 27U STD Rack 600x800, cửa lưới phẳng


Unit: chiếc
STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)

Giá:Call

STANDARD RACK (CỬA LƯỚI PHẲNG)
Part number: 4- 1427503- 2


Description: 19’’, 42U, STD Rack 600 x 800, cửa lưới phẳng


Unit: Chiếc
Trang chủ ]  [ Trở lại ]