Liên hệ để được tư vấn và báo giá: ADG Distribution Vietnam

STT  Liên hệ Chức vụ Email Số điện thoại
1 Nguyễn Tiến Dũng Giám đốc kinh doanh sản phẩm ASUS tiendung.nguyen@adg.vn 0904 169 664
2 Nguyễn T Bích Hạnh NV kinh doanh sản phẩm ASUS hanh.ntb@adg.vn 0913 322 383
3 Phạm Quốc Đạt Presales sản phẩm ASUS dat.pham@adg.vn 0976282724