PFCS Hybrid Cable 2 Fibers, Indoor/Outdoor

Mã sản phẩm #PFC-302L16F

Thông tin mô tả

DescriptionPowered Fiber Cable, OM3, 2 Fibers, Indoor/Outdoor, 16AWG Conductor, feet
Hãng sản xuấtCommScope
Thông số kỹ thuật
Part Number Part Name Description
PFC-302L16F Powered Fiber Cable, OM3, 2 Fibers, Indoor/Outdoor, 16AWG Conductor, feet
PFC-302O16F Powered Fiber Cable, OM3, 2 Fibers, Outdoor, 16AWG Conductor, Printed in FEET
PFC-302O16 Powered Fiber Cable, OM3, 2 Fibers, Outdoor, 16AWG Conductor
PFC-302L12F Powered Fiber Cable, OM3, 2 Fibers, Indoor/Outdoor, 12AWG Conductor, feet
PFC-302L16 Powered Fiber Cable, OM3, 2 Fibers, Indoor/Outdoor, 16AWG Conductor, meter
PFC-302L12 Powered Fiber Cable, OM3, 2 Fibers, Indoor/Outdoor, 12AWG Conductor, meter
PFC-302O12 Powered Fiber Cable, OM3, 2 Fibers, Outdoor, 12AWG Conductor
PFC-302O12F Powered Fiber Cable, OM3, 2 Fibers, Outdoor, 12AWG Conductor, Printed in FEET
PFC-S02O12F Powered Fiber Cable, OS2, 2 Fibers, Outdoor, 12AWG Conductor, Printed in FEET
PFC-S02O16F Powered Fiber Cable, OS2, 2 Fibers, Outdoor, 16AWG Conductor, Printed in FEET
PFC-S02L16 Powered Fiber Cable, OS2, 2 Fibers, Indoor/Outdoor, 16AWG Conductor, meter
PFC-S02O12 Powered Fiber Cable, OS2, 2 Fibers, Outdoor, 12AWG Conductor
PFC-S02L16F Powered Fiber Cable, OS2, 2 Fibers, Indoor/Outdoor, 16AWG Conductor, feet
PFC-S02O16 Powered Fiber Cable, OS2, 2 Fibers, Outdoor, 16AWG Conductor
PFC-S02L12 Powered Fiber Cable, OS2, 2 Fibers, Indoor/Outdoor, 12AWG Conductor, meter