CommScope® Rack Accessories

Mã sản phẩm #1427509-1

Thông tin mô tả

DescriptionCommScope® Vented shelf 400 mm
Depth400
Thông số kỹ thuật
Part Number Description Depth
1427509-1 CommScope® Vented shelf 400 mm 400
1427510-1 CommScope® Fix shelf, for 600 Series, 450 mm 450
1427510-2 CommScope® Fix shelf heavy duty, for 600 Series, 450 mm 450
1427510-3 CommScope® Fix shelf, for 800 Series, 600 mm 600
1427510-4 CommScope® Fix shelf heavy duty, for 800 Series, 600 mm 600
1427510-5 CommScope® Fix shelf, for 1100 Series, 800 mm 800
1427510-6 CommScope® Fix shelf heavy duty, for 1100 Series, 800 mm 800
Part Number Description Size
1427508-1 CommScope® Ventilating fan set 2×4″ 2×4
1427508-2 CommScope® Ventilating fan set 3×4″ 3×4
Part Number Description Outlet
1427507-1 CommScope® AC Power Distribution Unit, 6 outlet (Std) 6
1427507-2 CommScope® AC Power Distribution Unit, 12 outlet(Std) 12
1-1427507-1 CommScope® AC Power Distribution Unit, 6 outlet power plug 6
1-1427507-2 CommScope® AC Power Distribution Unit, 12 outlet power plug 12