NetConnect® SL Tool

Mã sản phẩm #1725150-6

Thông tin mô tả

Part Number1725150-6
DescriptionNetConnect® Modular Jack Termination SL Tool Kit with Lacing Fixture
Thông số kỹ thuật
Part Number Description
1725150-6 NetConnect® Modular Jack Termination SL Tool Kit with Lacing Fixture