CommScope® SL Series SC Adapter

Mã sản phẩm #1499836-3

Thông tin mô tả

Part Number1499836-3
DescriptionCommScope® SL Series, Adapter SC Simplex, White
InterfaceSC
ColorWhite
Thông số kỹ thuật
Part Number Description Interface Color
1499836-3 CommScope® SL Series, Adapter SC Simplex, White SC White
1499836-9 CommScope® SL Series, Adapter SC Simplex, Green SC Green