Monitor Dell E2016 19.45″ LCD (1440 x 900 at 60Hz, VGA (Analog)

Mã sản phẩm #Dell E2016

Thông tin mô tả

TypeMonitor Dell E2016 19.45″ LCD (1440 x 900 at 60Hz, VGA (Analog)
Thông số kỹ thuật
Type Monitor Dell E2016 19.45" LCD (1440 x 900 at 60 Hz, VGA (Analog)