Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength

Mã sản phẩm #

Thông tin mô tả

TransceiverSFP+, 10GbE, SR, 850nm
Wavelength300m Reach
Thông số kỹ thuật
Dell Networking
Transceiver SFP+, 10GbE, SR, 850nm
Wavelength 300m Reach
01 Year Warranty