Transceiver 1000BASE-SX, 850nm Wavelength

Mã sản phẩm #

Thông tin mô tả

Dell Networking
TransceiverSFP, 1000BASE-SX, 850nm
Wavelength550m Reach
Thông số kỹ thuật
Dell Networking
Transceiver SFP, 1000BASE-SX, 850nm
Wavelength 550m Reach
01 Year Warranty