Transceiver 1000BASE-LX, 1310nm Wavelength

Mã sản phẩm #

Thông tin mô tả

Dell Networking
TransceiverSFP, 1000BASE-LX, 1310nm
Wavelength10km Reach
Thông số kỹ thuật
Dell Networking
Transceiver SFP, 1000BASE-LX, 1310nm
Wavelength 10km Reach
01 Year Warranty