SMC7904WBRA4

Mã sản phẩm #SMC7904WBRA4

Thông tin mô tả

Thông tin sản phẩmWireless ADSL2+ Barricade Router/Bridge Modem
Thông số kỹ thuật
  • Wireless ADSL2+ Barricade Router/Bridge Modem
  • 4 cổng 10/100 UTP, ITU G.992.5
  • Tốc độ tải dữ liệu xuống 24Mbps và tốc độ đưa dữ liệu lên 1Mbps
  • IEEE 802.11g 54Mbps Access Point
  • Supports RFC2364 PPPoA, RFC2516 PPPoE, RFC1483 encapsulation, RFC 1577, DHCP server / client