SMC7904WBRA-N

Mã sản phẩm #SMC7904WBRA-N

Thông tin mô tả

Thông tin sản phẩmWireless Draft 11n v2.0 ADSL2+ Barricade Router/Bridge Modem 4 cổng 10/100 UTP, ITU G.992.5 Tốc độ tải dữ liệu xuống 24Mbps và tốc độ đưa dữ liệu lên 1Mbps
Thông số kỹ thuật
  • Wireless Draft 11n v2.0 ADSL2+ Barricade Router/Bridge Modem
  • 4 cổng 10/100 UTP, ITU G.992.5 Tốc độ tải dữ liệu xuống 24Mbps và tốc độ đưa dữ liệu lên 1Mbps
  • IEEE 802.11N 300Mbps Access Point
  • Supports RFC2364 PPPoA, RFC2516 PPPoE, RFC1483 encapsulation, RFC 1577, DHCP server /client, comes with WPS.