SMC7904BRA3

Mã sản phẩm #SMC7904BRA3

Thông tin mô tả

Thông tin sản phẩmADSL2+ Barricade Router/Bridge Modem - 4 cổng 10/100 UTP, ITU G.992.5
Thông số kỹ thuật
  • ADSL2+ Barricade Router/Bridge Modem – 4 cổng 10/100 UTP, ITU G.992.5
  • Tốc độ tải dữ liệu xuống 24Mbps và tốc độ đưa dữ liệu lên 1Mbps.
  • Hỗ trợ ISP profile Wizard, TR-069, IGMP Snooping and Proxy, Switching Power, Splitter đi kèm