SMC7901BRA4

Mã sản phẩm #SMC7901BRA4

Thông tin mô tả

Thông tin sản phẩmADSL2+ Barricade Router/Bridge Modem
Thông số kỹ thuật
  • ADSL2+ Barricade Router/Bridge Modem
  • 1 cổng 10/100 UTP, 1 cổng USB, ITU G.992.5.
  • Tốc độ tải dữ liệu xuống 24Mbps và tốc độ đưa dữ liệu lên 1Mbps.
  • Hỗ trợ ISP profile Wizard, TR-069, IGMP Snooping and Proxy, Switching Power, Splitter đi kèm