SMC2890W – AG

Mã sản phẩm #SMC2890W – AG

Thông tin mô tả

Thông tin sản phẩm11a/g Wireless Access Point/Bridge
Thông số kỹ thuật
  • 11a/g Wireless Access Point/Bridge
  • Hỗ trợ với nhiều loại ăng ten khác
  • Hỗ trợ POE, cung cấp 4 Multiple SSID cho mỗi radio
  • 1 port console không thắm nước, 802.11e QoS/WMM, Rouge AP detection
  • Built-in Lightning Protection
  • Thiết bị có thể gắn ngoài trời, cáp PoE dài 30m