FireEye EX series (Giải pháp bảo vệ Thư điện tử)

Mã sản phẩm #

Thông tin mô tả

Tính năngGiải pháp FireEye EX/ETP giúp phát hiện và ngăn chặn tấn công có chủ đích (APT – Advanced Persistent Threat) qua thư điện tử. Với việc tích hợp nền tảng công nghệ độc quyền MVX vào thiết bị phần cứng và điện toán đám mây, sản phẩm cho phép giảm sự phụ thuộc vào việc nhận dạng các đe dọa an ninh theo mẫu có sẵn (signature-based).
Thông số kỹ thuật
EX 3400 EX 5400 EX 8400 EX 8420
Performance* Up to 150,000 emails per day Up to 300,000 emails per day Up to 600,000 emails per day Up to 600,000 emails per day
Network Interface Ports 2x 10/100/1000BASE-T Ports 2x 10/100/1000BASE-T Ports 2x 10/100/1000BASE-T Ports 2x 1000BASE-SX Fiber Optic Ports (LC Multimode)
Management Ports 1x 10/100/1000BASE-T Ports 1x 10/100/1000BASE-T Ports 1x 10/100/1000BASE-T Ports 1x 10/100/1000BASE-T Ports
IPMI Port (rear panel) Included Included Included Included
Front Panel LCD & Keypad Included Included Included Included
PS/2 Keyboard and Mouse, DB15 VGA ports (rear panel) Included Included Included Included
USB Ports (rear panel) 2x Type A USB Ports 2x Type A USB Ports 2x Type A USB Ports 2x Type A USB Ports
Serial Port (rear panel) 115,200 bps, No Parity, 8 Bits, 1 Stop Bit 115,200 bps, No Parity, 8 Bits, 1 Stop Bit 115,200 bps, No Parity, 8 Bits, 1 Stop Bit 115,200 bps, No Parity, 8 Bits, 1 Stop Bit
Storage Capacity 2x 600 GB HDD, RAID 1, 2.5 inch, FRU 2x 600 GB HDD, RAID 1, 2.5 inch, FRU 2x 600 GB HDD, RAID 1, 2.5 inch, FRU 2x 600 GB HDD, RAID 1, 2.5 inch, FRU
Enclosure 1RU, Fits 19 inch Rack 1RU, Fits 19 inch Rack 2RU, Fits 19 inch Rack 2RU, Fits 19 inch Rack
Chassis Dimensions (WxDxH) 17.2” x 27.8” x 1.70” (437 x 706 x 43.2 mm) 17.2” x 27.8” x 1.70” (437 x 706 x 43.2 mm) 17.2” x 28.0” x 3.41” (437 x 711 x 86.6 mm) 17.2” x 28.0” x 3.41” (437 x 711 x 86.6 mm)
AC Power Supply Redundant (1+1) 750 watt,100 – 240 VAC, 9 – 4.5A,50-60 Hz, IEC60320-C14 inlet, FRU Redundant (1+1) 750 watt, 100 – 240 VAC, 9 – 4.5A, 50-60 Hz, IEC60320-C14 inlet, FRU Redundant (1+1) 750 watt,100 – 240 VAC, 9 – 4.5A,50-60 Hz, IEC60320-C14 inlet, FRU Redundant (1+1) 750 watt, 100 – 240 VAC, 9 – 4.5A, 50-60 Hz, IEC60320-C14 inlet, FRU
DC Power Supply Not Available Not Available Not Available Not Available
Power Consumption Maximum (watts) 296 watts 468 watts 509 watts 509 watts
Thermal Dissipation Maximum (BTU/h) 1010 BTU/h 1597 BTU/h 1737 BTU/h 1737 BTU/h
MTBF (h) 35,400 h 34,600 h 59,800 h 59,800 h
Appliance Alone / As Shipped Weight lb. (kg) 31 lb. (14 kg) / 46 lb. (21 kg) 32 lb. (15 kg) / 47 lb. (21 kg) 42 lb. (19 kg) / 58 lb. (26 kg) 42 lb. (19 kg) / 58 lb. (26 kg)
Security Certifications FIPS 140, CC NDPP v1.1 FIPS 140, CC NDPP v1.1 FIPS 140, CC NDPP v1.1 FIPS 140, CC NDPP v1.1
Operating Temperature 10° C to 35° C 10° C to 35° C 10° C to 35° C 10° C to 35° C
Operating Relative Humidity 10% to 85% (non-condensing) 10% to 85% (non-condensing) 10% to 85% (non-condensing) 10% to 85% (non-condensing)
Operating Altitude 5,000 ft. 5,000 ft. 5,000 ft. 5,000 ft.

*Note: All performance values vary depending on the system configuration and traffic profile being processed. Chi tiết Spec Sheet vui lòng tham khảo tại đây