Dell Networking, Transceiver, SFP, 1000BASE-T

Mã sản phẩm #1000BASE-T

Thông tin mô tả

Thông sốDell Networking, Transceiver, SFP, 1000BASE-T
Thông số kỹ thuật

Dell Networking, Transceiver, SFP, 1000BASE-T