Bộ bảo vệ xung sét APC PNET1GB, APC PROTECTNET WITH GIGABIT PROTECTION

Mã sản phẩm #PRM24

Thông tin mô tả

Warranty10Y repair or replace
Thông số kỹ thuật

PNET1GB : APC ProtectNet standalone surge protector for 10/100/1000 Base-T Ethernet lines