Riello

Công suất: 1000VA/600W
Công nghệ: Công nghệ VI, điều chỉnh điện áp tự động (AVR) và lọc EMI
Điện áp vào: Điện áp 230V- 1 pha
Công suất: 1500VA/900W
Công nghệ: Công nghệ VI, điều chỉnh điện áp tự động (AVR) và lọc EMI
Điện áp vào: Điện áp 230V- 1 pha
Công suất: 2000VA/1200W
Công nghệ: Công nghệ VI, điều chỉnh điện áp tự động (AVR) và lọc EMI
Điện áp vào: Điện áp 230V- 1 pha
Công suất: 1100VA/990W
Công nghệ : Công nghệ VI, điều chỉnh điện áp tự động (AVR) - Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
Dải điện áp đầu vào: 162-290V mà không chuyển chế độ dùng ắc quy
Công suất: 1500VA/1350W
Công nghệ : Công nghệ VI, điều chỉnh điện áp tự động (AVR) - Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
Dải điện áp đầu vào: 162-290V mà không chuyển chế độ dùng ắc quy
Công suất: 2200VA/1980W
Công nghệ : Công nghệ VI, điều chỉnh điện áp tự động (AVR) - Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
Dải điện áp đầu vào: 162-290V mà không chuyển chế độ dùng ắc quy
Công suất: 1000VA/800W
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
Dải điện áp đầu vào: 184-276V ở 100% tải mà không chuyển chế độ dùng ắc quy
Điện áp đầu ra: 220/230/240V±1% với tải tĩnh và <5% trong 20ms
Công suất: 2200VA/1760W
Công nghệ : Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
Dải điện áp đầu vào: 184-276V ở 100% tải mà không chuyển chế độ dùng ắc quy
Điện áp đầu ra: 220/230/240V±1% với tải tĩnh và <5% trong 20ms
Công suất: 3000VA/2400W
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
Dải điện áp đầu vào: 184-276V ở 100% tải mà không chuyển chế độ dùng ắc quy
Điện áp đầu ra: 220/230/240V±1% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms
Công suất: 6000VA/5400W
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
Dải điện áp đầu vào: 176-276V ở 100% tải
Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms)
Công suất: 10000VA/9000W
Công nghệ : Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến
Dải điện áp đầu vào: 176-276V ở 100% tải
Điện áp đầu ra: 220/230/240V (±1.5% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms)
Công suất: 1000VA/900W
Công nghệ : Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến - Có thể đặt cây đứng (tower) hoặc lắp rack
Dải điện áp đầu vào: 184-276V ở 100% tải mà không chuyển chế độ dùng ắc quy
Điện áp đầu ra: 220/230/240V±1% với tải tĩnh và <5% với tải động trong 20ms