Brother

Tính năng: Máy in Laser Đơn sắc Tốc độ Cao với tính năng in 2 mặt tự động và kết nối mạng LAN, Wireless và NFC. In 2 mặt tự động; In sách, In bảo mật, Khóa chức năng an toàn, Mô phỏng PCL®6, BR-Script 3, IBM Pro-printer XL, Epson FX-850
Tốc độ in: Lên đến 50/42 trang/phút
Độ phân giải: Lên đến 1200 x 1200 dpi
Tính năng: Máy in Laser Đơn sắc Tốc độ Cao với tính năng in 2 mặt tự động và kết nối mạng LAN, Wireless. In 2 mặt tự động; In sách, In bảo mật, Khóa chức năng an toàn, Mô phỏng PCL®6, BR-Script 3, IBM Pro-printer XL, Epson FX-850
Tốc độ in: Lên đến 50/52 trang/phút
Độ phân giải: Lên đến 1200 x 1200 dpi
Tính năng: Máy in Laser Đơn sắc Tốc độ Cao với tính năng in 2 mặt tự động và kết nối mạng LAN. In di động: Apple Air Print , Google Cloud Print, Mopria, iPrint & Scan. In 2 mặt tự động; In sách, In bảo mật, Khóa chức năng an toàn, Mô phỏng PCL®6, BR-Script 3, IBM Pro-printer XL, Epson FX-850
Tốc độ in: Lên đến 40/42 trang/phút (ISO/IEC 11160-2:1996)
Độ phân giải: Lên đến 1200 x 1200 dpi
Tính năng: In, Copy, Fax, Scan màu, Tự động in 2 mặt A4, Wireless. Tự động in/copy/scan 2 mặt size A4  Scan 2 mặt Màu & Đơn sắc, độ phân giải Tối đa 19,200 x 19,200 dpi. Tính năng: FTP, E-mail, Image, OCR, File, USB Flash Memory Drive, Optical Character Recognition, (for Windows® Only), E-Mail Server (by download).
Tốc độ Scan: 50/20 trang/phút
độ phân giải Scan: Tối đa 1200x2400 dpi, 40/42 trang/phút
Tốc độ in: Lên đến 50/52 trang/phút
Tính năng: In, Copy, Fax, Scan màu, Tự động in 2 mặt A4, Wireless . Tự động in/copy/scan 2 mặt size A4 + Scan: phân giải Tối đa 19,200 x 19,200 dpi. Tính năng: FTP, E-mail, Image, OCR, File, USB Flash Memory Drive, Optical Character Recognition, (for Windows® Only), E-Mail Server (by download).
Tốc độ Scan: 24/20
Độ phân giải Scan: Tối đa 1200x2400 dpi, 40/42 trang/phút
Tốc độ in: Lên đến 50/42 trang/phút
Tính năng: In, Copy, Fax, Scan màu, Tự động in 2 mặt A4. Tự động in/copy 2 mặt size A4 + Scan: phân giải Tối đa 19,200 x 19,200 dpi. Tính năng: FTP, E-mail, Image, OCR, File, USB Flash Memory Drive, Optical Character Recognition, (for Windows® Only), E-Mail Server (by download).
Tốc độ Scan: 24/20
Độ phân giải Scan: Tối đa 1200x2400 dpi, 40/42 trang/phút
Tốc độ in: Lên đến 40/42 trang/phút
Tính năng: In, sao chụp, quét, Fax, PC Fax, nối mạng không dây, 2 mặt tự động (in/fax/sao chụp/quét), In màu. In 2 mặt tự động; Mô phỏng PCL®6, BR-Script 3; In sách; In áp phích; In bảo mật; In nền mờ; Khóa chức năng in màu; Khóa chức năng an toàn
Tốc độ in: 30 trang/phút + Kết nối, tiêu chuẩn
Độ phân giải Scan: Tối đa 1200x600 dpi, 30 trang/phút
Tính năng: Máy in laser màu tốc độ cao với nối mạng , 2 mặt tự động (in/fax/sao chụp/quét)
Tốc độ in: Lên đến 22/22ppm (In trắng đen/ In màu)
Độ phân giải Scan: Tối đa 1200x600 dpi, 30 trang/phút
Tính năng: In, Sao chép, Quét, Fax, Kết nối mạng LAN và Wireless, in đảo mặt tự động, in trực tiếp, in qua các phần mềm Google Cloud Print, AirPrint
Tốc độ in: Lên đến 40/42ppm (A4/letter)Lên đến 40 trang/phút (khổ A4), 42 trang/phút (khổ Letter )
Copy: Tối đa 99 bản, phóng to thu nhỏ 25% - 400% in 1% increments, độ phân giải 600 x 600dpi, tốc độ 30trang/phút, Ghép 2 hoặc 4 trang vào 1 trang giấy
Scan: Màu & Đơn sắc, Tối đa 19200 x 19200 dpi
Tính năng: Laser Multi-Function with Duplex (for low cost cartridge) MÁY IN LASER đen trắng A4 đa chức năng + Tính năng: Máy in laser tốc độ nhanh với in 2 mặt tự động, In, sao chụp, quét, Fax, PC Fax, 2 mặt tự động (in/fax/sao chụp/quét), quét màu
Tốc độ in: 30 trang/phút
Độ phân giải : 600 x 600dpi,
Tốc độ : 30trang/phút, Ghép 2 hoặc 4 trang vào 1 trang giấy
Tính năng: Laser Multi-Function (for low cost cartridge) Máy In Laser đa năng: In, Copy, Scan, Fax
Tốc độ in: 20 trang/ phút
Độ phân giải tối đa : 2400x600dpi
Tính năng: Laser Multi-Function (for low cost cartridge) (no FAX) Đa chức năng In Laser/ Photocopy/ Scan, khổ giấy A4, A5,
Tốc độ in/copy: 20 trang/ phút
Độ phân giải: copy 600x600 dpi, in 2400x600 dpi; USB 2.0, phóng to thu nhỏ 25% - 400%,