Riello/Fujitsu
1 Mrs. Thuỷ - Product Manager thuyngockhanh 0915 089 799
2 Mr. Trọng trong_bm 0903 281 978
3 Mr Du nguyendu034 nguyendu034 0948 050 530
AMP-TE/SMC/Comrack/Ideal
1 Mrs. Nguyệt - Manager nguyet310502 0904 363 778
2 Mr. Nam namnguyen_qr 0983 314 013
3 Ms. Lê Dung dung_buu_dien dungadg 0984 086 767
4 Ms.Phương phuongdk23 0983 056 287
Dell
1 Ms. Hải Hà - Dell Manager hadothihai 0904 22 99 77
2 Ms. Ngọc kinhdoanhadg 0906 998 181
3 Ms. Phương Nga phuongnga0709 0932 325 080
4 Ms. Tiệp tieppt_777 tieppt_777 0932225625
AMP-TE/SMC/Dell/Eaton/Lenovo
1 Mr. Lâm lam_nguyencong 0906 380 306
2 Ms.Vy tieuvyvy84 0982 211 117
0905 889 579
AMP by Commscope-Comrack-Sumitomo( SETT)-Edge-core/Zyxel-Networking- Youjie by Honeywell
1 Ms. Hồng Cẩm - GDKD hongcam_adi 0982 461 113
2 Ms. Oanh huynh.phuongoanh 0982 782 483
3 Ms. Dương Nga duongnga8639 0946595050
4 Ms. Thu Huyền huyen_adgsg 0916 298 799
5 Mr. Trung Nhân 0975 761 680
6 Mr. Điền tranvandienIT 0983 202 125
7 Mr. Minh Thành 0918 787 048
8 Mr. Thành Trung 0966 405 885
Riello/Fujitsu
1 Mr. Thanh Được ptduoc 0989 061 181
2 Mr. Tỷ Duy 0938 498 948
3 Mr. Duy Hùng 0168 595 4946
4 Mr. Phạm Quang 0908 189 801
Dell/Eaton
1 Mr. Cường - Dell Manager quancuong2001 0902 652 002
2 Mr. Công Lâm - GDKD lam_nguyencong 0906 380 306
3 Mr. Nguyên Vinh 0935 183 714
4 Ms. Thị Liên lien.vu1309 0168 337 3312
5 Mr. Chí Định 0918 979 522
6 Ms. Thanh Hằng thanhhang031158 093 448 5681
7 Mr. Ngọc Tuấn 0908 613 667
8 Mr. Châu Tuấn 0987 133 254